Βάπτιση – Griechische Orthodoxe Kirche

Spende

Vielen Dank, dass Sie sich für die Möglichkeit einer Online-Spende interessieren!

Hier können Sie ganz problemlos online spenden.
Ob 15 €, 25 € oder 50 € – wie viel Sie letztendlich spenden, bleibt natürlich Ihnen überlassen, wir sind für jeden Betrag dankbar. Eine Spendenbestätigung erhalten sie gleich online zum ausdrucken.

Selbstverständlich unterliegen alle Ihre Daten strengster Vertraulichkeit.

Der „freiwillige Beitrag“ ist eine Spende und kann bei der Steuerklärung entsprechend geltend gemacht werden.

Danke für Ihre Unterstützung! Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen!
Ihr Erzprister Georgios Makris

Hinweis: Der Mindestbetrag für eine Spende ist 5 Euro.

5.00
Personal Info

Terms

Donation Total: 5.00€

Βάπτιση

«Το Βάπτισμα της ανάγκης».

  • Το Άγιο Βάπτισμα δεν τελείται πάντοτε υπό ομαλές συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται η τέλεση του κατά συνοπτικότερο τρόπο, όταν δηλαδή συντρέχει λόγος σοβαρής ασθένειας και μάλιστα κίνδυνος επικειμένου ή και αμέσου θανάτου. Η νηπιακή θνησιμότητα και ο φόβος μήπως το βρέφος αποθάνει αφώτιστο έγινε αιτία επιταχύνσεως του Βαπτίσματος και γενικώς γενικεύσεως του νηπιοβαπτισμού. Αλλά και σε περιπτώσεις ενηλίκων υποψηφίων χριστιανών η πράξη της Εκκλησίας γνώρισε ανά τους αιώνες τέτοιες κατ’ οικονομία πρακτικές.
  • Η κανονική νομοθεσία της Εκκλησίας με έμφαση εφιστά την προσοχή των κληρικών και των γονέων να βαπτίζουν έγκαιρα τα κινδυνεύοντα σε θάνατο νήπια, πόσο μάλλον όταν η σύνοδος της Καρθαγένης απαγόρευσε βάπτισμα νεκρού σώμα-τος (ιη’ κανόνας). Κανόνες αποδιδόμενοι στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρο (†829) και στον Ιωάννη Νηστευτή (†595) καλύπτουν πολλοίς το θέμα αυτό.   Οι γονείς ή οι ιερείς εάν αμελήσουν και πεθάνει αβάπτιστο παιδί, επιτιμούνται. Το βάπτισμα της ανάγκης μπορεί να το τελέσει οποιοσδήποτε διάκονος, μοναχός και λαϊκός, ακόμα και ο πατέρας του παιδιού υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι χριστιανός. Οι νομοκανονικές συλλογές τις Τουρκοκρατίας, λόγο του συντηρητικού πνεύματος που έχουν απαγορεύουν στις γυναίκες να τελέσουν αυτό το βάπτισμα. Όμως η σύγχρονη πράξη όπως είναι γνωστό απέρριψε αυτό το πνεύμα.